22 Nisan 2012 Pazar

Marshall Berman


Marshall Berman (d. The Bronx, New York, 1940), hümanist Marksist ve teorisyen. City University of New York'ta(en) siyaset teorisi ve şehir sosyolojisi dersleri vermektedir. The Village Voicedergisinde düzenli olarak yazmaktadir. Halen New York’ta yaşamaktadır.

Berman, modernizmin bitmemiş, tamamlanmamış bir proje olarak anlaşılmasından yanadır ve bu yönde postmodernizme karşı önemli bir eleştirel değerlendirme ortaya koyar. Bu yaklaşım hem postmodernizmin reddedilmesi hem de modernliğin yeniden değerlendirilmesi yönündedir. Modernizm, Berman'a göre, Karl Marx'ın Komünist Manifesto'da belirttiği anlamda katı olan her şeyin buharlaşması anlamına gelmektedir ve postmodernizm denilen süreç de bir kopuş değil ancak bunun bir devamıdır. Dolayısıyla, Berman'a göre, son zamanların fikir adamlarına değil bir önceki yüzyılın düşünürlerine dönerek modernizmi yeniden değerlendirmek gerekmektedir. Modernite, modernlik, modernizm gibi kavram ayrımlarını netleştiren ve modern düşüncenin anlaşılmasını belirginleştiren bir yaklaşım sergilemektedir.

Berman'in değişiyle;

"Bugün, dünyanın her köşesindeki insanlarca paylaşılan hayati bir deneyim tarzı; diğer bir deyişle uzay ve zamana, ben ve ötekilere, yaşamın imkânları ve zorluklarına ilişkin bir deneyim tarzı var. Bu deneyim bütününü modernlik diye adlandırmak istiyorum. Modern olmak, bizlere serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve dünyayı dönüştürme olanakları vaat eden; ama bir yandan da sahip olduğumuz her şeyi, olduğumuz her şeyi yoketmekle tehdit eden bir ortamda bulmaktır kendimizi. Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve ideolojik sınırların ötesine geçer; modernliğin, bu anlamda insanlığı birleştirdiği söylenebilir. Ama, paradoksal bir birliktir bu, bölünmüşlüğün birliğidir: Bizleri sürekli parçalanma ve yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına sürükler. Modern olmak, Marx'ın deyişiyle 'katı olan her şeyin buharlaşıp gittiği' bir evrenin parçası olmaktır."

Politics of Authenticity: Radical Individualism and the Emergence of Modern Society isimli bir kitabı vardır. Türkçede, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor ve Marksizmle Maceram adlı kitapları yayımlanmıştır.

Kitaplar
Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, M.Berman, İletişim yayınları
Marksizmle Maceram, Berman, İletişim yayınları
Özgünlüğün Politikası (Radikal Bireycilik ve Modern Toplumun Ortaya Çıkışı), Sel Yayıncılık, 2011

tr.wikipedia.org

0 yorum:

Yorum Gönder

RSS FeedRSS

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons